Rezerwaty Przyrody w Azji


Idź do treści

Azja - Obszary Chronione

Szacuje się iż około 3% obszaru Azji stanowią obszary chronione (nie uwzględniając Syberii i byłych azjatyckich republik radzieckich).
Stopień ochrony jak to bywa na terenie tak rozległym, jest różny. Od zakazu wycinania lasów i wydobywania surowców aż po utworzenie ścisłych rezerwatów do których wstęp mają jedynie naukowcy.
Funkcjonują również parki narodowe, które są na co dzień udostępniane turystom, jednak turyści muszą przestrzegać bardzo surowego regulaminu.


Powrót do treści | Wróć do menu głównego